Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o…

Predstavnici boračkih udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine poručili su da su zadovoljni odlukom Federalne vlade da usvoji Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i…