ISELJAVANJE STANOVNIŠTVA

January 1, 2019 0

U burmoj bosanskoj istoriji različiti osvajači prouzrokovali su velika iseljavanja domačeg stanovništva.Osmanlije su napuštena područja naseljavali pripadnike pokretnih naroda kako bi imao ko da obrađuje…