Odluka načelnika Vrhovnog štaba i Štaba 4. proleterske brigade da se odloži napad na Bugojno još više je poremetila ionako već poremećene planove sjeverne kolone.…