Kazandžije

January 14, 2019 0

Kazandžijski zanat je dio esnafa kojem pripadajui kalajdžije. Jedni izrađuju predmete od bakra, a drugi ih prevlače klajem. Budući da se predmeti od bakra, naročito posuđe, nije…

Filigrani – Kujundžije

January 14, 2019 0

Obrada i iskorištavanje metala je zauzimala značajno mijesto u zanatskoj proizvodnji. Među zanate koji su se bavili obradom metala spadaju: kovači, tufekčije, sabljari, zildžije, bravari, kazandžije i…