Na ratištu, podivljali ljudi su razvlačili tuđu imovinu.
 
Ja sam uzeo jednu knjigu.
 
Veliki regal mi je zaličio na Kiklopa. Na mjestu gdje je bio televizor, zjapila je velika rupa.
 
Na niskom stoliću je za nekim djetetom ostala sveska od 40 listova i obična zelena olovka na kojoj je pisalo toz. Takve sam olovke i ja imao kao učenik. Nisam imao šiljalo, pa sam ih oštrio kuhinjskim nožem. Dokle god je moglo, dok nije ostao patrljak, premali i za dječije prste. Tada se kupovala nova olovka.
 
Otvorio sam koricu boje novog crjepa i na prvom listu sveske sa uskim i širokim linijama napisao:
 
Uzeo sam jednu knjigu.
 
Moram da čitam.
 
Da ne gledam ovo.
 
Da ne poludim.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *