Saopštenje namijenjeno javnostima

PRIZNANJA Istaknuti profesor rame uz rame sa svjetskim predavačima i istraživačima

Hadžialić predaje i vodi istraživački projekat na najbolje rangiranom
Univerzitetu u Poljskoj

 

Profesor sa dvije podjednako značajne naučne titule, Assoc. Prof. Dr. & Dr.
Honoris Causa Sabahudin Hadžialić od ove akademske godine je predavač na
Fakultetu edukacijskih nauka, Univerziteta Nikola Kopernik u Torunu, Poljska sa
modulom „Društveni mediji“. Valja istaći da je upravo ovaj državni Univerzitet
najbolje rangirani univerzitet u Poljskoj, ali i na svjetskoj rang listi od svih poljskih
Univerziteta i nalazi se na 849. mjestu.

Upravo je prof. Hadžialić i koautor doktorskog studija na ovom Univerzitetu, a
studentima je tokom marta mjeseca održao 30 časova, dok se ostatak realizira kroz
“distance learning” koordinaciju do kraja semestra.

Vođa projektnog tima

No, naš Bosanac i Hercegovac će se, od oktobra 2019.g. svrstati u malu grupu
odabranih profesora i naučnih istraživača na univerzitetima u Evropskoj Uniji, a
koji dolaze sa prostora Bosne i Hercegovine i kojima je ukazana čast, ali i obaveza,
da, pored vlastitog Syllabusa, predočenog unutar modula „Medijska etika“ budu i
Vođe naučno-istraživačkih projekata.

Naime, Prof. Sabahudin Hadžialić će predvoditi, kao Šef projekta „Social media“
(Social media and media ethics – on the edge of manipulation), koji će biti
realiziran unutar perioda od naredne dvije godine 2019-2021, šesteročlani tim u
čijem sastavu su:
Assoc. Prof. Dr. and Dr. Honoris Causa Sabahudin Hadžialić, Šef projektnog tima
dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. NCU, Zamjenik dekana za naučna istraživanja i
međunarodnu saradnju Fakultetat edukacijskih nauka
i tim ispred Odjela didaktike i Medija u obrazovanju FEN UMK:
Prof. zw dr hab. Bronisław Siemieniecki
dr Małgorzata Skibińska
dr Wioletta Kwiatkowska
dr Kamila Majewska

Udžbenik na engleskom jeziku izlazi iz štampe oktobra 2019.g.

Istovremeno, u pripremi je i novi univerzitetski udžbenik profesora Hadžialića
naslova „Medijska pismenost i Medijska etika: jedini izlaz“ namijenjen za potrebe
Syllabusa „Medijska etika“ pri Fakutetu za edukacijske nauke Univerziteta Nikola
Kopernik u Torunu, Poljska, ali i drugih univerziteta koji realiziraju obrazovni
program na engleskom jeziku, kako u EU, tako i u SAD, obzirom da je izdavač
think tank i časopis Eurasia Review iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je
Sabahudin Hadžialić redovni esejista i kolumnista od 2014.g. Urednici izdanja su:
Peter M. Tase (publicista i naučni radnik iz SAD-e koji je do sada uredio sve
knjige eseja Prof. Hadžialića u SAD-e, a koje se već nalaze i u Univerzitetskoj
biblioteci UMK u Poljskoj) i dr.hab. Dorota Siemieniecka, profesor UMK iz
Toruna, Poljska. Recenzenti udžbenika su uvaženi predavači, profesori iz Bosne i
Hercegovine, Srbije i Bugarske: Prof. Dr. Nenad Novaković; Prof. Dr. Dragan
Nikodijević i Prof. Dr. Zdravko Popov. Udžbenik izlazi iz štampe do oktobra
2019.g. a za Izdavača, Eurasia Review potpisuje: gl. i odg. urednik Eurasia Review
iz SAD-a, Robert Duncan.

Intervju za ugledni naučni časopis „Glas univerziteta“

Pod naslovom “Iskušenja manipulacije” intervju sa Sabahudinom Hadžialićem je
vodila uvažena Dr. hab. Dorota Siemieniecka, Prof. UMK, za naučni časopis “Glas
univerziteta” (str. 35-40), Univerziteta Nikola Kopernik iz Toruna, Poljska (40.000
studenata, a časopis se objavljuje od 1952.g. – Broj 5-6 (393) iz juna 2019.g.). Na ovom linku možete pogledati kako poljsku, tako i englesku verziju
intervjua: https://sabihadzi.weebly.com/nauka_science.html dok je direktan link
ovdje: https://glos.umk.pl/wiadomosci/?id=4147 .

Kratka Biografija Prof. Sabahudina Hadžialića:

Sabahudin Hadžialić je rođen 1960.g. u Mostaru, Bosna i Hercegovina,
Socijalistička Federalna Republika Jugoslavija. Danas on živi u Sarajevu, Bosna i
Hercegovina. On je pisac, pjesnik, novinar, profesor, naučni radnik i urednik.
Napisao je 24 knjige (poezije, proze, eseja kao i udžbenika za univerzitete u BiH i
u inostranstvu) a njegov umjetnički i naučni rad je preveden na 25 svjetskih jezika
i objavio je knjige u BiH, Srbiji, Francuskoj, Švajcarskoj, SAD i Italiji. Član je
najvažnijih udruženja i društava književnika u BiH, Srbiji i Crnoj Gori kao i
Fondacija i Asocijacija širom svijeta. Kao profesor je predavao i još uvijek predaje
na univerzitetima u BiH, Italiji, Litvaniji i Poljskoj. Detaljniji info:
http://sabihadzi.weebly.com.

 

DIOGEN pro kultura
http://www.diogenpro.com

 

 

Saopstenje namijenjeno javnostima, 11.06.2019 (1)

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *