U to vrijeme ,tačnije 20.maja 1886.godine prvi put zasjeda Gradsko vijeće Bugojna na čelu sa gradonačelnikom Tahir-agom Vindimlićem,što su ujedno i prvi začeci demokratskog odlučivanja i parlamentarnog političkog života u našem gradu.

Ovaj datum je jednoglasno dobio podršku svih vijećnika,kao i načelnika Hasana Ajkunića da to bude DAN OPĆINE Bugojna.

Ono što je danas Travnik,političko-administrativnni centar kantona ,to je nekad bilo Bugojno.Naš grad u to vrijeme postaje politički i privredni centar ove regije kada se u život uvode institucije kao što su sud,katastarski ured,finansijska straža,pošta sa telegrafom,osnovne i vjerske škole,željeznica,hoteli,ciglana,bolnica,apoteka itd.

Grad Bugojno prostire se na 366 četvornih kilometara površine. Nalazi se u Skopaljskoj kotlini na 569 metara nadmorske visine, u području gornjeg toka rijeke Vrbasa, između gradova Uskoplja i Donjeg Vakufa (Donjeg Grada). Taj prostor geološko-geomorfološki pripada bosanskohercegovačkim Dinaridima, odnosno najvećim dijelom geotektonskom kompleksu središnjih Dinarida, zoni mezozojskih pretežno trijaskih vapnenaca i dolomita sa srednjobosanskim škriljavim planinama u jezgru: Kalin (1530 m), Rudina (1385 m), Stožer (1662 m) i drugim manjim planinama. Najveći dio grada je na zapadnoj obali Vrbasa. Kod Kule se Vitina ulijeva u Vrbas. Kroz Bugojno teku Duboka i Poričnica, a pritoke Vrbasa su još Gračanica, Vesočnica, Bunta, Drvetinjska rijeka i južnije Vileški potok.

 

 

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *