“Hor “57 djevojčica i dječaka”Ovaj hor vodio je nastavnik muzičkog vaspitanja ,Miloš Dedić,koji je jedno vrijeme predavao i u donjem Vakufu i organizirao sličan hor.Ovaj hor ,tokom svog postojanja često je nastupao i u Donjem Vakufu.

“Hor “57 djevojčica i dječaka”Bugojno postajao je 25 godina.Pjesma hora oglasila se gotovo u 200 gradova,sela i zaselaka širom bivše Jugoslavije,sa čijih su koncerata članovi hora novčane prihode davali u dobrotvorne svrhe.

Vrijedno je spomenuti da je Hor učestovao na nizu saveznih i republičkih manifestacija i proslava kao što su :Sutjeska,Celje,Bileća,Bihać,Kozara,Kragujevac,Jasanovac,titovim stazama revolucije itd.

Hor je redovno gostovao u Dubrovniku povodom prvomajskihpraznika kao gost SSO Hrvatske.U Ljubljani a tradicionalnim susretima pionira Jugoslavije kao gost omladine Slovenije,u Beogradu kao gost saveza pionira Jugoslavije,u Splitu kao gost Prve proleterske dalmatinske  udarne brigade i doma JNA.

Za bogatu aktivnost i svoj rad Hor”57 djevojčica i dječaka”dobio je niz priznanja,dvije novčane nagrade grada Bugojna,pismenu pohvalu grada Bugojna,republičku plaketu .

Najveće  priznanje Hora su nastupi pred drugom Titom u Bugojnu.Hor je na Jugoslavenskoj TV imao razne emisije samostalne i zajedničke ukupno 150 minuta programa.Od 1979.godine Hor je postao član Norveško Jugoslavenskog prijateljstva u Beogradu.

 

 

 

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *