Fehim Efendić rpđen je 05.03.1908.godine,u Koraju kod Brčko,gdje je završio osnovnu školu.Realnu Gimnaziju je završio u Sarajevu,a filozofski fakultet u Beogradu smjer historija i orjentalna filologija.

Godine 1932 u 24 godini života Fehim radi kao profesor historije u dubrovačkoj gimnaziji i u dubrovačkom arhivu.U Dubrovniku upoznaje i svoju životnu saputnicurodom iz bugojna Raziju-Hanumu s kojom ima četvoro djece .Za vrijeme drugog svjetskog rata premješten je na rad u Rumu,gdje kao profesor radi do 1943 godine kada prelazi za direktora gimnazije  u Tuzlu.Poslije rata dolazi u rodno u rodno mjesto supruge gdje kao direktor i profesor Bugojanske gimnazije radi do svoje penzije,a umro je 1983 godine i ukopan na greblju Jaklić.Po pričanju bivših učenika rahmetli Fehima Efendića da se zaključiti da je i on u ta burna vremena poslije drugog svjetskog rata svojim nastavničkim ,društvenim i naućnim angažmanom pokazao kao da on ,njegovo djelo i učenje možeizdržati povjesni smisao i sva iskušenja toga vremena u Bugojnu.Bio je veoma human i širok čovjek koji je u svojim predavanjima išao u širinu i nije predavao samo po udžbeniku.Svima je nesebično davao svoje znanje ,a od učenika tražio malo više znanja.

Njegov učenik profesora doktor Ilijas Hadžibegović za njega kaže da je volio oko sebe vidjeti ljude koje je zanimala nauka.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *