Baja Čorić u protekle tri godine u Dječijem vrtiću “Sunce”intezivno radi na inkluziji djece s teškoćama .Zbog komunikacijskih barijera gluhe osobe uvijek ostaju upućene jedne na druge, osjećaju se marginaliziranima te imaju snažnu potrebu za zajedničkim okupljanjem. Upravo zato i njihov odnos je  sasvim je drugačiji nego kod drugih grupacija. U svom udruženju oni nadoknađuju sve čega ih je gubitak sluha deprivilegirao u redovnom društvu. Zato je njima “Sunce” i dom i porodica i pozorište i restoran i sportski klub, jer to je jedino mjesto gdje će na sebi razumljiv i adekvatan način primiti informaciju i gdje su ravnopravni sugovornici.Dječak N.C (4)  i njegov učitelj B.Č. Oni su osobe kojima je znakovni jezik ujedno i maternji jezik, uvijek razmišljaju na tom jeziku.

Znakovni jezici su potpuni jezici, koji imaju sve osobine govornog jezika. Oni posjeduju vlastitu gramatiku, pri čemu prostor ispred tijela osobe koja ga govori igra izuzetno veliku ulogu. Svaki znak ovog jezika može se fonološki razložiti na foneme, koji obuhvataju četiri parametra: konfiguraciju ruke, njenu orijentaciju, pokret i položaj. Osim toga, držanje tijela, dinamika pokreta, mimika a ponekad i pokreti usana igraju dodatnu ulogu pri sporazumijevanju.

Ponašajmo se prema njima onako kako želimo da se drugi ponašaju prema nama – pošteno i iskreno s uvažavanjem i poštovanjem svih različitosti.Procjenjuje se da danas svaka peta osoba u društvu ima neki oblik invaliditeta.Kulturan i pažljiv odnos prema njima znak je ljudske topline, solidarnosti i tolerancije.
Svojim postupcima i ponašanjem Bugojno pokazuje da ih uvažavamo i cijenimo.

 

Što je inkluzivni odgoj i obrazovanje?

Inkluzivni odgoj i obrazovanje predstavlja mnogo više od smještanja djeteta s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Inkluzija ili uključivanje znači stvaranje takvog okruženja u kojem sva djeca, pa tako i djeca s teškoćama, imaju priliku razviti sve svoje potencijale. Odgojno-obrazovna ustanova u kojoj svi mogu učiti, djelotvorno zadovoljavati svoje potrebe i razvijati životne vještine potrebne za što uspješnije odrastanje, i u kojoj svi jednako vrijede, vizija je inkluzije djece i učenika s teškoćama. Uključivanje sve djece / svih učenika u dječje vrtiće i škole u svojim lokalnim sredinama doprinosi bogaćenju iskustava svih sudionika odgoja i obrazovanja temeljenih na prihvaćanju raznolikosti Inkluzija je proces promjene koji može započeti u svakome od nas ako smo dovoljno otvoreni i spremni na promjene. Provedba načela zadanih Okvirom nacionalnog kurikuluma te ovim dokumentom izazov je svima koji zagovaraju inkluzivni odgoj i obrazovanje.

 

 

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *