Sahat-kula u Gornjem Vakufu nalazi se u podnožju brežuljka Strmica.Sagrađena je 1710.godine.Visoka je 9m,sa osnovicom od 3,55 metara.Krov je od šindre.Do 1949.godine otkucavala je a la turca,a od tada je počela otkucavati po srednjoevropskom vremenu.Ona je stoljećima služila mnogim generacijama Gornjevakufljana kao orijentir u vremenu.Svakog sata je otkucavala,a potom kajarila,ponavljala,otkucavajući dva puta uzastopno broj otkucaja tog sahata.

Sahat-kulom,kako kažu,upravlja porodica Hadžiabdić.Oni pričaju da je neki njihov predak Abdija bio šehbender (predstavnik Porote)u Rimu,i da se na hadžu upoznao sa dvojicom ljudi,jednim iz Počitelja bio uzrokom da se hadži Abdija oženi kćerkom onoga drugoga hadžije iz Zvornika,to je hadži Abdija iz zahvalnosti prema jednom i drugom opremio iz Rima po jedno zvono za sahat-kulu u Gornjem Vakufu,Počitelj i Zvornik.

Za dnevno natezanje sata na sahat-kuli,općina je u 1907.godini određea službeniku plaća 6 kruna mjesečno,kasnije je svota,povećana na 96 kruna.

Do 1949.godine otkucavala je a la turca vrijeme,a od tada je počela otkucavati po srednjoevropskom vremenum,i to svakog sata ponavljala,otkucavajući dva puta uzastupno.

Kula navodi i Ivan Franjo Jukić u svome putopisu,gdje navodi da je satni mehanizam nabavljen u Dubrovniku.Sahat kula ima oblik tornja koji se postepeno sužava prema vrhu zidanog dijela.Vrata se nalaze na jugozapadnoj strani s dimenzijama 0,63X1,17 metara.Vrata su željezna na luk.Ranije su bila drvena vrata.

Novi satni mehanizam sa digitalnim i satelitskim signalom postavljen je 2000.godine,a iznad sata se nalaze u sad dva zvona od kojih je jedno orginalno,a drugo nije.

Sead Hadžiabdić je uveliko zaslužan da se 2000.godine izvršila rekonstrukcija stepaništa,i krovne konstrukcije,te postavljanje novog satnog mehanizna i jednog zvona.

Historijski spomenik sahat-kula u Gornjem Vakufu proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 10.novembra 2008.godine.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *