Saopštenje za javnost

u povodu nastavka proglašenja gradova u Federaciji BiH i obaveze izmjene
kantonalnih i federalnih zakona radi usklađivanja propisa
Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja odluku Parlamenta Federacije BiH o
nastavku proglašenja gradova u Federaciji BiH, jer se time uspostavlja ravnopravnost
lokalnih zajednica Federacije u odnosu na Republiku Srpsku, koja je davno iskoristila pravo
na izmjenu statusa opština u gradove.
Potrebno je nastaviti sa uspostavljanjem gradova u Federaciji BiH gdje god je to moguće na
osnovu Zakona o principima lokalne samouprave, jer se time daje povoljniji status i saradnje
sa gradovima van BiH, što treba rezultirati boljim uslovima života stanovnika.
Odluke o uspostavljanju gradova moraju pratiti i izmjene kantonalnih propisa u vezi
izdvajanja novčanih sredstava koja treba da pripadaju gradovima po svim osnovama.
Takođe, neophodno je izvršiti i izmjene Zakona o sudovima Federacije BiH, te promijeniti
nazive opštinskih sudova u gradske sudove gdje god je uspostavljen grad, istakao je
predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Muamer Dedić, Press BOSS-a

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *