Malina, kultna građanska slastičarna u Bugojnu. Za razliku od orijentalnih slastičarni, znamenitih po baklavama, ružicama, kadaifu, tufahijama, te po bozi i salepu, u Malini su se, uglavnom, nudili kolači i torte kakvi su se u Bosni pojavili u doba nastajanja modernoga građanskog društva. Sjećanje na njih, na te kolače i torte, prenosilo se s generacije na generaciju, kao dio jedne neobično važne i prisutne tradicije. Umnogome, sjećanje na Bugojno bilo je sjećanje na torte i kolače iz Maline. Recimo, na šampite, kakva se nikako i ni po čijem receptu nisu mogla napraviti kod kuće ili negdje u Bugojnu.

Nije u njoj bilo umišljaja, nikome nikad nije na um padalo da uspoređuje baklavu sa sacher tortom, ali niti da ih miješa i objedinjuje. Bile su to zasebne stvari, koje su se različito prihvaćale i doživljavale, ali su zajedno činile jedno iskustvo. Između baklava iz onodobne slastičarne Maline i   iz Jagode živjelo je onodobno Bugojno. Malina se nalazila preko puta Robne Kuće Inpo , a Jagoda je bila u ulici Maršala Tita .

Zašto je nestala Malina? Zato što je prekinut lanac sjećanja, nema više onih koji bi prenosili tradiciju, čija bi nepca pamtila baklavu i tortu, i u njoj nalazili okus svoga Bugojna. Takvi ili leže po gradskim grobljima i više im ne trebaju kolači, ili su razasuti po svijetu i negdje daleko čeznu za   tortom iz Maline i Jagode.

Uostalom, građanstvo s kojim su stigle torte bilo je od svih vjera i nacija, kao što su i oni kojima su s orijenta došle baklave bili od svih vjera i nacija. Ali prekinuti lanac sjećanja, kao i nemogućnost prenošenja urbanih tradicija, itekako se tiču nestanka jednih i prevladavanja drugih, te krajnjeg pojednostavljivanja i svođenja bugojanskog identitetskog ključa.

Ali možda se i ne bih bavio nestankom jedne bugojanske slastičarne, jer kolače rijetko jedem, a Jagodinu šamponeze tortu posljednji put sam jeo u ljeto 1990, da priča o jednoj slastičarni nije još malo kompleksnija i da se još izravnije ne tiče memorije grada, umjetnosti, kulture i identiteta.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *