Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca oštro osuđuje izjavu potpredsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz Mostara Bože Žepića, koji je na portalu HMS, a kojeg su prenijeli mnogi bh mediji, istakao: „U pet mojih dosadašnjih knjiga s raznovrsnom tematikom o Bosni i Hercegovini, analizirao sam više modela, njihove pozitivne i negativne strane i došao do spoznaje da bi se kompromisno rješenje moglo najlakše pronaći tako da BiH bude uređena kao federacija, primjenom formule: 3-3-3-3- tri naroda, tri republike, tri razine vlasti i tri razine lokalne samouprave“, a kasnije u nastavku teksta decidno pojašnjava: „Model „tri republike“ najbolje rješava otvoreno nacionalno pitanje svih, osobito hrvatskoga naroda, koji je u najtežem položaju. Samo on podrazumijeva da svaki narod i njegovi pripadnici imaju svoju nacionalnu republiku i sve institucije političkog, pravnog i izbornog sustava, koji iz toga proizlaze“. 

Ovakvi stavovi i zagovaranja od strane „bh hrvatske intelektualne kreme“ u direktnoj su suprotnosti sa višestoljetnim bosanskim društvenim bićem zajedništva, kojeg su u velikoj mjeri gradili i Bošnjaci katolici – danas Hrvati u BiH / izjave, zapisi, govori i pisma velikog broja bosanskih franjevaca iz 17. i 18. stoljeća/ i zasigurno će najveću štetu nanijeti upravo Hrvatima u BiH. Površnom istorijskom analizom, bez ikakve dvojbe može se utvrditi da Bošnjaci katolici – Hrvati u BiH, nikada u povijesti moderne Bosne i Hercegovine nisu imali veća prava i učešće u institucijama Bosne i Hercegovine, kao u posljednjim desetljećima nove bosanskohercegovačke povijesti. Iznesene teze Bože Žepića, su očigledno „akademska podloga“ za vođenje destruktivne politike protiv države Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije o ljudskim pravima – temeljnog dokumenta Vijeća Europe i Europske unije.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *