Vesela se nalazila na raskrsnici puteva koji su vodili od Gornjeg Vakufa preko Vrpeći za Veselu,Poriča za Prusac,o tome svjedoči planum tog puta.

Drugi put je išao od Bugojna preko Vesele,Mračaja i Hotigošća za Kupres.O živoj komunikaciji u nekadašnjoj Veseloj Straži govore mnogi histroijski dokumenti.U drugoj polovini 15.stoljeća,kako stoji u dokumentima preko Vesele Straže ,česo prolaze karavane i dubrovački i splitski trgovaca.Pod gradom Veselom Stražom ,susretali su se trgovački putevi iz srednje Dalmacije sa putevima koji su vodili iz doline rijeke Vrbasa i lašve.Put od Splita vodio je preko Klisa ,Sinja,Livanjskog polja i u Kupres.

Na lokalitetima tih puteva bili su i hanovi (hoteli) Na lokalitetu Lug na mjestu kuće Hajre Bevrnje nalazio se Ragibov han.Vlasnik hana bio je Ragib Bevrnja.Tu je po sjećanju Veseljana bila kuća sa dva sprata.U prizemlju hana su bila dvokrilna velika vrata.Nakon Drugog svjetskog rata tu je bila kafana.Pričaju da je Ragib bio bogat i da su mu mnogi “bugojanski trgovci bili dužni,i rođaci Bevrnje bili su mu dužnici ,te bi na kraju godine uzmi teku i listaj ,kada bi diđi do Bevrnja,prekriži bi jednog po jednog “Ne može vratiti”i tako redom sve Bevrnje bi prekrižio i oprostio dugove.

Han se nalazio na Donjoj Hotigošću na lokalitetu Prosije.Veličina hana bila 8×9 metara.Gornji i donji sprat bio je od kamena.u prizemlju je bila prostorija za ostavu i drugi dio za stoku,na spratu je bila jedna velika soba ,ognjište,mutvak i dvije manje sobe.velika soba imala je palače.U han su navraćali ljudi iz Travnika,Duvna,šujice i drugih mjesta koji su gonili stoku na vašere.Vlasnik hana bio je Hadžo Bevrnja,a otac mu je bio Osman,sa Hotigošća u Bugojno je snosio 200 kila luća.Osmanova žena je imala klješta i vadila je Veseljanima zube ,posebno djeci.Han je bio uzgor do 1990.godine tu su u zadnje vrijeme živjeli u ljetnom periodu mulo,Abdulah i ale Bevrnja,čuvali su stoku po hotigošću,a u han su svraćali i bugojanski lovci ,voda za piće donosila se sa vrela Mehkovac,a za stoku se koristula lokva,jer je  hotigošće bezvodno.Han je odisao čistoćom.

u han bi svračap Ramo Abdagić,kada je gonio svoje posavce (volove)na dernek u Duvno.Ramo je imao najbolje i najljepše posavce o kojima je pisala i tadašnja štampa.Ramo je gonio posavce samo da ih svijet vidi,a ne da ih proda.

Za Osmana Bevrnju pričaju da “ne pamte ljudi da je veći i jači čovjek hodao Skopaljskoj dolini”

SPONZOR PRIČE

 

Iako nismo karakterističan medijski portal koji neselektivno objavljuje sve za šta misli da će privući pažnju čitalaca, niti se koristimo trikovima da sakupljamo klikove, naši rezultati su potpuno uporedivi sa najposećenijim sajtovima u BiH!

Pridružite nam se odmah! Budite naš partner u ovoj misiji i naši korisnici znaće to da cijene! Postanite jedan od Sponzora , aktuelnih tema i eksluzivnih priča. www.bugreg.ba – 062 555 906

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *