Sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona bit će održana u četvrtak, 7.3. 2019. godine, sa početkom u 9 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa 1. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo financija
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata vodoprivrede „ Izgradnja kanalizacije u MZ Skradno, općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ormarića za prvu pomoć – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za „Subvencije privatnim i javnim poduzećima za učešće na sajmovima i izložbama“ – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o davanju Ministarstvu unutarnjih poslova zemljišta na korištenje za izgradnju zgrada PS Donji Vakuf i PS Kreševo – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku telefona – Kantonalni arhiv
12. Program i kriteriji za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
13.Prijedlog odluke o prodaji rashodovanog motornog vozila – Kantonalna uprava za branitelje
14. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge instruktivne nastave za učenike prometne škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
15. Saglasnost za nabavku motornog vozila za potrebe Ureda predsjednika Vlade Kantona – Ured predsjednika Vlade
16. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku učioničke opreme za potrebe OŠ „Braća Jezerčić“, Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
17. Saglasnost za zaključivanje ugovora odjelu za obavljanje poslova spremačice – Služba za zajedničke poslove
18. Saglasnost na Plan javnih nabavki Sabora i Struče službe Sabora Kantona – Stručna služba Sabora
19. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu mart 2019. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Informacija o sastavu stalnih radnih tijela Vlade Kantona – Stručna služba Vlade
21. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nabavku i ugradnju kotla za grijanje u OŠ „Turbe“
b) Rješenje o imenovanju energetskog menadžera koordinatora u sustavu upravljanja energijom na razini Kantona
c) Prijedlog za imenovanje članova komisije za izbor tajnika Ureda za zakonodavstvo
d) Imenovanje pregovaračkog tima Vlade za pregovore sa sindikatima

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *