“Hor “57 djevojčica i dječaka”Ovaj hor vodio je nastavnik muzičkog vaspitanja ,Miloš Dedić,koji je jedno vrijeme predavao i u donjem Vakufu i organizirao sličan hor.Ovaj hor ,tokom svog postojanja često je nastupao i u Donjem Vakufu.

“Hor “57 djevojčica i dječaka”Bugojno postajao je 25 godina.Pjesma hora oglasila se gotovo u 200 gradova,sela i zaselaka širom bivše Jugoslavije,sa čijih su koncerata članovi hora novčane prihode davali u dobrotvorne svrhe.

Pjesma djevojčica i dječaka ovog hora čula se :u Celju,na Pohorju,Novom Travniku,Supetru,Jablanici,Podgorici,Šibeniku,Kumrovcu,Beogradu,Splitu,Dubrovniku,na otoku Visu itd.Hor je u junu 1989.godine gostovao u Beču 6 dana gost Ministarstva za prosvjetu i kulturu austrijske vlade.

Hor je uputio pismo Evropskom muzičkom festivalu za djecui omladinu u kojem su navedeni razlozi nedolaska ,sa puno gorčine i tuge zbog nemogućnosti predstavljanja svog dugogodišnjeg rada na ovom prestižnom festivalu.Kako su prisiljeni zbog ratnih dejstava otkazati učešće .

U pismu stoj.Vjerujte nam,za festival smo živjeli pune dvije godine,vježbajući svakodnevno.Održali smo na stotine proba sa željom da dostojno predstavljamo svoj grad i našu Republiku Bosnu i Hercegovinu.Željeli smo da melodije sa naših usana dopru do srca svih horova koliko će ih učestovati na vašem festivalu Nerpeltu.

Ni u snu nismo mogli pomisliti da ćemo,umjesto završnihpriprema za odlazak ,vršiti pripreme za bježanje iz svojih toplih domova pred najezdom ratnog terora koje se nadvio nad našim gradom i Republikom Bosnom i Hercegovinom.U Bugojnu 27.04.1992.godine

članovi hora “57 djevojčica i dječaka “sa direktorom Milošem Dedićem.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *