Naime, u odgovoru Parlamentarnoj skupštini Agencija za zaštitu podataka kazala je kako je osnovni cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka da se svim licima bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

U vezi s tim podatak o diplomi određenog lica je lični podatak a provjera podrazumijeva obradu ličnih podataka. Shodno navedenom, Parlamentarna skupština BiH, odnosno Sekretarijat je kontrolor koji namjerava vršiti provjeru diploma svih zaposlenih.

 

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *