Na osnovu Odluke o javnom interesu koju je Općinsko vijeće  Donji Vakuf usvojilo na sjednici održanoj  21.11.2018., objavljenoj u Službenom glasniku 8 /18 i uz dopunu Odluke objavljenoj u Službenom glasniku 9 /18,  projekat izgradnje obilaznice i eksproprijacija zemljišta i nekretnina ocjenjeni su  od javnog interesa. U skladu sa navednim odlukama  radnje i postupci vezani  za izgradnju obilaznice označavaju se prioritetnim i hitnim. Navedenim odlukama utvrđeno je  da troškove postupka  eksproprijacije snosi korisnik eksproprijacije, u ovom projektu to je JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo.  Eksproprijacija se odnosi na 34 katastarske parcele u vlasništvu fizičkih i pravnih lica.

Navedene odluke Općinskog vijeća sadržane u Općinskom glasniku br. 8/18 i 9 / 18 dostupne su na zvaničnoj web stranici Općine Donji Vakuf www.donji-vakuf.ba.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *