Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04),

S A Z I V A M
36. vanrednu sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za srijedu, 30. 1. 2019.godine u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 109. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Program rada ministarstava za 2019. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa

3. Program rada uprava, upravnih organizacija i službi za 2019. godinu:
a) Kantonalna uprava za pitanja boraca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
f) Kantonalna direkcija za puteve

4. Program rada službi i ureda za 2019. godinu:
a) Stručna služba Vlade Kantona
b) Služba za zajedničke poslove
c) Kabinet premijera Kantona
d) Ured za zakonodavstvo
e) Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnosti, ISO standarde
f) Ured za javne nabavke

5. Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za razdoblje 2018. – 2020. godina u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
6. Pravilnik o ostvarivanju prava na banjsko liječenje za 2019. godinu – Uprava za borce
7. Program i kriteriji utroška sredstava za 2019. godinu – Uprava za borce
a) za troškove zakonske revizije tjelesnog oštećenja boraca
b) sa transfera udruženjima boraca
c) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
d) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
e) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
f) sa transfera za pravnu pomoć borcima
g) za izgradnju centra za psiho-socijalno liječenje boraca

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za općinu Dobretići, za prvi kvartal 2019. godine – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za rekonstrukciju arhivskog prostora u zgradi Općinskoga suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za nabavku namještaja za smještaj arhivske građe Općinskoga suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Saglasnost na Plan nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Izvještaj o postupku certifikacije prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015. – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
14. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje Komisije za javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja za 2019. godinu – Uprava za borce

PODRŽITE NAŠ RAD!

Poštovani posjetitelji,

Cijenimo što pratite naš rad i čitati sadržaje koje vrijedno pripremamo za vas. Hvala vam. ‘Bugreg’ je Portal koji opstaje zahvaljujući dobrovoljnom volonterskom zalaganju grupe studenata, patriota zaljubljenih u prošlost naše domovine. Ove godine imamo cilj da proširimo utjecaj i dopremo do većeg broja naših ljudi koji su spojeni na okolnosti završene u dijaspori. Medijske propagande svakodnevno ruše imidž našoj zemlji i zbog toga smatramo nužnim prikazati Bosnu i Hercegovinu onakvom kakvom je mi vidimo. Ništa od toga nije moguće bez podrške dobrih ljudi koji su simbolički financijski donacije pomogli u našem daljnjem radu. Hvala vam na povjerenju i podršci.

UPLATE U BIH

Žiro račun: 3384002547143242 otvoren kodUniCredit Bank poslovnica Bugojno
Svrha: Donacija

ZA UPLATE VAN BIH

BANKA: UniCredit Bank dd Mostar

Kardinala Stepinca / Bosna i Hercegovina
SWIFT kod: UNCRBA22
IBAN: BA39 3384 0028 4038 5882

Ime i prezime naručitelja
NAME: Elvedin Tajar
ADRESA: Armije BiH 11/70230 Bugojno

Broj računa klijenta:

40209969101 EUR
Svrha: Donacija

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *