Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2018/2019 godini

 1. Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
  – da su državljani BiH,
  – da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,
  – da su u statusu redovnog studenta,
  – da nisu u statusu apsolventa,
  – da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,
  – da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine, ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.
 2. Za akademsku 2018/2019 godinu dodjeljuje se 100 stipendija po godinama i to :
  – za prvu godinu ……………………………………………………………….. 15
  – za drugu godinu ………………………………………………………………. 20
  – za treću godinu ……………………………………………………………….. 20
  – za četvrtu, petu i šestu godinu (uključuje i drugi ciklus)…………….. 45
 3. Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.
 4. Stipendije se isplaćuju u 10 mjesečnih rata u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.
 5. Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.
 6. Za konkurs je potrebno priložiti (original ili ovjerena kopija):

– popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na info-pultu općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili na www.gornjivakuf-uskoplje.ba
– za studente I godine svjedodžbu završnog (IV) razreda srednje škole,
– za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
– uvjerenje o prihodima članova domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite, stalna socijalna pomoć),
– uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
– uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
– potvrda od škole za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole,
– kućnu listu,
– uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana,
– uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2018/2019 godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe,
– uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),
– potvrdu da je roditelj poginuo kao pripadnik OS BiH (A BiH, HVO, Policija),
– dokaz od obrazovne ustanove za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na studiranju,

– izjavu da podnositelj prijave ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili institucije ovjerenu od nadležnog organa (općina, notar),
– uvjerenje da je student iz obitelji boračke populacije, CZ ili porodice logoraša,
– rješenje o invaliditetu (70% i više) studenta-kandidata
– kopija lične karte CIPS – obadvije strane,
– dokaz da je učenik generacije,
– potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“ Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Radovina“,
– potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Gornji Vakuf- Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“,
– potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik plaćanja komunalne naknade (Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove),

 1. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

 

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *