Zajedničko ministarstvo finansija kao vrhovni organ za upravu u Bosni i Hercegovini,Naređenjem od 3.maja 1880.godine,pristalo je na premještaj Kotarskog ureda iz Donjeg Vakufa u Bugojno,a istovremeno ,odobrilo uspostavljanje ispostave u Donji Vakuf.

Donji Vakuf u osmansko vrijeme ,kako smo naglasili ,bio je sjedište Kotara i u njemu su se nalazili”muftija,kadija,muteselim i mir -alaj”,a nakon okupacije i nove administrativno-teritorijalne podjele,sve ove institucije je trebalo prenijeti u Bugojno.

Ova  naredba ,nije povoljno primljena od strane građana Donjeg Vakufa.Austrougarske vlasti naišle su na jak otpor “koliko mohamedanskog ,toliko i krišćanskog građanstva.Protesti su bili veoma česti,te su nastojali da se Upravni centar ne premjesti u Bugojno.

Taj otpor ,nakon okupacije ,trajao gotove dvije godine i nešto više,od novembra 1878.do aprila 1881.godine,odnosno,od Naredbe Zajedničkog ministarstva od 3.maja 1880.godine do Naredbe Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu,o defitivnom premještanju Kotara u Bugojno.

Kao plan premještanja Kotara u Bugojno  i osnivanje ispostave u Donjem Vakufu nije povoljno primljena ,građani Donjeg Vakufa predvođeni Islam-begom Kurićem,Jovanom Čatićem,zatim Hadži Avdagom Trtom,Stjepanom Katićem,žalili su se na odluku da upravni centar nakon 400 godina,pređe u Bugojno i dalje nastojali,na sve moguće načine ,sprječiti prenošenje sjedišta Kotara iz Donjeg Vakufa u Bugojno.

Tako su građani Donjeg Vakufa poslali u Beč telegram i pismo Caru Franji Josipu I,u kome su se direktno obraćaju i mole ga da sjedište Kotara ne premješta u Bugojno.

Tako varoš izgubi svoja prava koja od starina uživa,Četri stotine godina imade kako varoš postoji.Bugojno koje tek pred trideset godina postoji ,od jedne staje,tek sad ima jednog trgovca dobi Kotar-

Donji Vakuf sa 500 kuča,stavlja se na žrtvenik i baca se u propast,da se njegov račun Bugojno od stotinu kuća,u kojem trgovina i obrt tako i tako cvate,uzdigne i pomogne,a Vakuf u zemlju da utone i u duboku neizmjernu žalost da se uvija,

www.bugreg.ba

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *