Zajedničko ministarstvo finansija kao vrhovni organ za upravu u Bosni i Hercegovini,Naređenjem od 3.maja 1880.godine,pristalo je na premještaj Kotarskog ureda iz Donjeg Vakufa u Bugojno,a istovremeno ,odobrilo uspostavljanje ispostave u Donji Vakuf.

Donji Vakuf u osmansko vrijeme ,kako smo naglasili ,bio je sjedište Kotara i u njemu su se nalazili”muftija,kadija,muteselim i mir -alaj”,a nakon okupacije i nove administrativno-teritorijalne podjele,sve ove institucije je trebalo prenijeti u Bugojno.

Ova  naredba ,nije povoljno primljena od strane građana Donjeg Vakufa.Austrougarske vlasti naišle su na jak otpor “koliko mohamedanskog ,toliko i krišćanskog građanstva.Protesti su bili veoma česti,te su nastojali da se Upravni centar ne premjesti u Bugojno.

 

Taj otpor ,nakon okupacije ,trajao gotove dvije godine i nešto više,od novembra 1878.do aprila 1881.godine,odnosno,od Naredbe Zajedničkog ministarstva od 3.maja 1880.godine do Naredbe Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu,o defitivnom premještanju Kotara u Bugojno.

Kao plan premještanja Kotara u Bugojno  i osnivanje ispostave u Donjem Vakufu nije povoljno primljena ,građani Donjeg Vakufa predvođeni Islam-begom Kurićem,Jovanom Čatićem,zatim Hadži Avdagom Trtom,Stjepanom Katićem,žalili su se na odluku da upravni centar nakon 400 godina,pređe u Bugojno i dalje nastojali,na sve moguće načine ,sprječiti prenošenje sjedišta Kotara iz Donjeg Vakufa u Bugojno.

Tako su građani Donjeg Vakufa poslali u Beč telegram i pismo Caru Franji Josipu I,u kome su se direktno obraćaju i mole ga da sjedište Kotara ne premješta u Bugojno.

Tako varoš izgubi svoja prava koja od starina uživa,Četri stotine godina imade kako varoš postoji.

Bugojno koje tek pred trideset godina postoji ,od jedne staje,tek sad ima jednog trgovca dobi Kotar.

 

Donji Vakuf sa 500 kuča,stavlja se na žrtvenik i baca se u propast,da se na njegov račun Bugojno od stotinu kuća,u kojem trgovina i obrt tako i tako cvate,uzdigne i pomogne,a Vakuf u zemlju da utone i u duboku neizmjernu žalost da se uvija,

 

www.bugreg.ba

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *