Najstarije matične knjige Bugojna potječu iz 18.st.Čuvaju se u Franjevačkom samostanu u fojnici.Uvezane su u dvije sveske.

Prvisvezak sadrži maticu vjenčanih od 1753.do 1790.g.listovi ovog sveska numerirani su na početku ali ne u cijelosti.prvi list nosi broj 13,iz čega proizlazi da prethodnih 12 listova nedostaje.

List broj 24 sadrži upis iz 1764.g,iz tog doba ,kada bi imala sve listove,odnosili na otprilike jedno desetljeće prije 1753.g.

No zbunjuje naslov liber coniugatorum parochiae de scopie s 13.stranice,za koji se ne čini da je upisan naknadno.

Župnik fra Bernardin iz rame,odnosno fra Brno kako se sam oslovljava,prvo je krštenje u ovu matičnu knjigu zapisao 29.04.1745.g,Vjerovatno je u isto vrijeme počeo upisivati i vjenčanja na stranice koje ovom svesku nedostaju.

Na matičniu knjigu Župe Skopje iz samostana u Fojnici,nadovezuje se matična kniga vjenčanih iz ureda u Gornjem vakufu -uskoplju za period od 1790.do 1824.g.U cijelosti je vođena na latinskom jeziku,a sadrži 1373 upisa.

Do uspostave samostalne kapele Malo Selo ,kasnije Župe bugojno 1844.g.u nju su bilježena vjenčanja svih župljana,a potom samo onih iz južnog dijela župe.

Prvi upis u matičnu knjigu Malo selo -Bugojno je od 28.10.1844g.U cijelosti je vođena na latinskom jeziku,a sadrži 1582 upisa.

Ovu knjigu možete naručiti kod nas.. www.bugreg.ba

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *