U Bosni i Hercegovini niko ne zna koliko ima nevladinih organizacija i udruženja. Procjenjuje se da ih ima više od 8.000, a kada bi ih pokušali nabrojati koliko njih nešto radi s teškom mukom možda bi ih mogli nabrojati desetak. Bosanci i Hercegovci su maheri za uzeti novac a da ništa ne urade. Uvidjeli su da međunarodne organizacije i naravno domaće vlasti s velikim entuzijazmom za svoj džep nastoje oprati pare, a najbolja perilica za to su nevladina udruženja. Zato se svaki dan dogovore dva čovjeka i naprave nevladino udruženje ponude bilo kakav projekt dobiju pare i podijele među sobom i to troše do sljedećeg šupljeg projekta.

 

rema nekim istraživanjima, iz svih budžeta u BiH godišnje se izdvoji oko 150 miliona KM pomoći nevladinim organizacijama. Tu su, uglavnom, sportska društva, boračke organizacije i onda se stiče dojam da ima mnogo NVO, a sve se pretvara u socijalnu priču ili da domaće vlasti peru novac preko nevladinog sektora.

Evropska komisija u BiH od 1996. godine do sada donirala je 30,5 miliona eura za nevladin sektor, odnosno projekte koje su provodile razne organizacije. Novac je dodijeljen za projekte jačanja civilnog društva i lokalne uprave i do 2017. godine potrošeno je 35,7 miliona eura.

Je li nam nakon potrošenih miliona eura ojačalo civilno društvo? Slabo! Zato su otežali novčanici bezbrojnih predsjednika udruženja. BiH od 2007. godine ima pravo i na neke pretpristupne fondove Evropske unije. Prema podacima Evropske komisije u BiH, do kraja 2017. godine uloženo je 14,8 miliona eura za projekte jačanja lokalne demokratije i dijaloga. Demokratija nam slabo napreduje, a dijalog skoro i neupražnjavamo. Sve smo dalji jedni od drugih, pa ne ulazimo u dijalog ni s komšijom, a da ne govorimo o nepostojanju dijaloga između sela, gradova ili entiteta.

Predsjednik ?? centra za u razgovoru davno mi je priznao da od ogromnih novaca uloženi u nevladin sektor skoro da nema nikakvih rezultata. Vjerujem , jer nema ni jedna od   nevladinih organizacija koja se trudi da osvjesti građane kroz razne projekte.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *