Udruženje građana „Eko element“ Bugojno počinje sa implementacijom  projekta „Korak po korak“. Projekt „Korak po korak“ se implementira na području Gornjovrbaske regije, a obuhvata tri lokalne zajednice Bugojno, Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje. Projekt je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Ciljna skupina su žene iz teško zapošljive kategorije, žene dugotrajno nezaposlene starije od 40 godina koje se nalaze na biroima za zapošljavanje projektne regije.

 

 

Svrha projekta je unapređenje vještina i kompetencija odraslih osoba s fokusom na žene kroz programe obuke, stručnog osposobljavanja ili stručnog usavršavanja radi njihove lakše integracije na tržište rada. Osnovni cilj projekta je edukacija  žena  sa završenim osnovnim ili srednjoškolskim obrazovanjem koje zbog svoje nezaposlenosti ulaze u kategoriju ranjive (ciljne) grupe, teže zapošljive na tržištu rada.

Kroz ovaj program aplikant putem edukacije i raznih radionica nastoji unaprijediti korištenje lokalnih resursa na načelima održivog razvoja, kao i utjecati na smanjenje nezaposlenosti, naročito ženskog dijela populacije. Planirane aktivnosti u toku projekta su: informativno-edukativna kampanja, edukativne radionice, seminari i predavanja, te praktični rad. Nakon završetka projektnih aktivnosti, unutar grupnih radionica, te individualnog savjetovanja, polaznice će usvojiti nova znanja i vještine. Osvijestiće  vlastite postojeće vještine, kompetencije i znanja, podići svoju razinu samopouzdanja i motivacije.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *