Piletina je odličan izvor hranljivih sastojaka, proteina, B vitamina, vitamina A,D, fosfora i gvožda, ali to ne znači da je sva piletina dobra za ljudsko tjelo. Ako pile nije domaće, može da sadrži arsen, koji kod čojveka može da izazove dijabetes, neurološke poremećaje, pa čak i rak.

Naime, na današnjem tržištu postoje dvije vrste piletine.

Prvo je domaće pile, dakle ono koje je uzgojeno na prirodan način u seoskom domaćinstvu, a drugo brojler (hibridi koja se koriste za proizvodnju živinskog mesa) koje u velikoj mjeri sadrži hemikalije a nalazi se u većini mesara. Dok je prethodna dobra za naše tjelo, za drugu se to ne može kazati.

Šta je brojler piletina?

Rječ je o speciffičnim kokoškama bijele boje, koje se odgajaju na farmama. Kada dostignu starost između 10 i 12 nedjelja i postignu određenu težinu, prodaje se na tržištu i spremna je za konzumaciju.

Nije dobra za mozak

Zbog korišćenja antibiotika, brojler piletina je veoma ukusna ali se smatra lošom za ljudski mozak. Hemikalije koje se koriste za gojenje pilića ulaze u krvni sistem i izazivaju glavobolje. Prilikom redovne konzumacije ovakvog mesa mogu se javiti česte glavobolje i drugi neurološki probleme.
Brojler piletina ima loš imunitet, zbog čega se tretira sa jakim antibioticima koje ih čini opasnim za ljudsko tjelo.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *